Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en Arbeidstijdenbesluit Vervoer (arbeids-, rij- en rusttijden)

De Arbeidstijdenwet geeft één norm voor de maximale arbeidstijd per dag en per week en de minimale rusttijd per dag.

De Arbeidstijdenwet regelt:

 • hoe lang werknemers per dag mogen werken
 • wanneer en hoe ze moeten pauzeren
 • hoeveel rust er tussen twee werkdagen moet zitten.

De Arbeidstijdenwet geeft één norm voor de maximale arbeidstijd per dag en per week en de minimale rusttijd per dag. Bij het werken in de nacht, op zondag en voor het nemen van pauze is er een standaardnorm en een ruimere overlegnorm. Werkgevers en werknemers kunnen in collectief overleg (cao of in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) afspraken maken over welke norm ze hanteren. Ook kunnen zij afspraken maken over de gemiddelde arbeidstijd per maand.

Arbeidstijdenbesluit

Het besluit geldt voor een aantal branches met specifieke omstandigheden en regels. Het besluit houdt onder andere rekening met:

 • jongeren
 • zwangere vrouwen
 • hulpverleningsdiensten
 • ploegendiensten of nachtarbeid in bepaalde sectoren, zoals de brood- en banketbakkerij en distributie en overslagwerk

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Het besluit is speciaal gemaakt voor rijdend personeel op een bestelauto of vrachtauto en heeft afwijkende standaard- en overlegnormen. Of uw bedrijf met het Arbeidstijdenbesluit vervoer te maken heeft, hangt af van het laadvermogen van de bestelauto of vrachtauto (> 500 kg) en of uw bedrijf onder één van de algemene of speciale uitzonderingen valt.  Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen en een totaal toegestane massa van niet meer dan 3.500 kg vallen onder de rij en rusttijdenregels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen en een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg vallen onder de rij- en rusttijdenregels voor vrachtauto’s.

De rij- en rusttijden van het Arbeidstijdenbesluit vervoer gelden voor alle bestelauto's met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs). Voor bestel- of vrachtauto(combinaties) met niet meer dan 500 kg laadvermogen gelden de normen van de Arbeidstijdenwet. Een aantal beroepsgroepen valt onder de algemene en speciale uitzonderingen op het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen die onder de speciale uitzonderingen vallen, hebben te maken met deels het Arbeidstijdenbesluit vervoer en deels de Arbeidstijdenwet.

Doel van de rij- en rusttijdenregels van het besluit is:

 • het harmoniseren van de concurrentievoorwaarden
 • het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en verkeersveiligheid.

Naast deze rij- en rusttijden zijn ook de arbeidstijdenregels vanuit de Arbeidstijdenrichtlijn (48-urige werkweek) van toepassing.

De regels voor maximale rijtijden, pauze in rijtijd, en rusttijden van het Arbeidstijdenbesluit vervoer gelden ook voor de zelfstandige en eigen baas. De regels voor arbeidstijd per week of per periode, nachtarbeid en zondagarbeid niet.

Zelfstandigen

In principe geldt de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit alleen voor werknemers. Maar om de eigen veiligheid en die van anderen te beschermen, kunnen de regels ook deels of geheel gelden voor zelfstandigen. Zo moeten zelfstandigen die rijden in een bestel- of vrachtauto, vallend onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zich aan de maximale rijtijden en minimale pauze en rusttijden houden.

Toepassing

De Arbeidstijdenwet en eventuele afwijkingen hiervan zijn van toepassing op:

 • werknemers op kantoor en in fabrieken
 • werknemers die als chauffeur werkzaam zijn op een bestelauto- of vrachtauto(combinatie) met niet meer dan 500 kg laadvermogen (volgens het kentekenbewijs)
 • werknemers die rijden op een bestel- of vrachtauto(combinatie) die valt onder één van de algemene uitzonderingen

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor vrachtauto’s is van toepassing op:

 • werknemers en zelfstandigen die rijden op een bestel- en vrachtauto(combinatie) met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs), en met een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg die niet valt onder één van de algemene uitzonderingen
 • werknemers die rijden op een vrachtauto(combinatie) die valt onder één van de speciale uitzonderingen met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs), en met een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg

Naast specifieke kennis over logistieke zaken heeft evofenedex ook een eigen juridische afdeling in huis. De afdeling voorziet leden niet alleen telefonisch van advies maar gaat actief aan de slag met uw probleem.

Kosteloos juridisch advies

Enkele voorbeelden van de zaken waarmee we je kunnen helpen zijn:

 • uitleg van wet- en regelgeving
 • advisering bij aangaan van een contract
 • aanpassing van huidige contracten of algemene voorwaarden
 • advisering en bemiddeling bij een (dreigend) conflict
 • advies over de haalbaarheid van een ingenomen standpunt

Als je er samen toch niet uitkomt

De juridische bijstand van evofendex bemiddelt in conflicten tot aan een eventuele rechtbankprocedure. Mocht het zover komen, dan kan evofenedex je een externe jurist aanbevelen tegen een gunstig uurtarief. Tevens bouwt evofenedex voor je een dossier op wat aan deze jurist wordt overgedragen. Zodat er minder kostbare tijd verloren gaat. Leden kunnen het procesrisico desgewenst afdekken door een aanvullende rechtsbijstandverzekering af te sluiten met een fikse korting op het premiebedrag.

Meer informatie

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder