skipToContentskipToFooter

Gladheidbestrijding, hoe zat dat ook alweer?

03-01-2019 Meteorologen verwachten eind januari winterse kou. Met de winter in aantocht ligt gladheid op de loer. We geven antwoord op veel gestelde vragen rondom de gladheidbestrijding.

Dagelijkse rust

Hoe zit het met de dagelijkse rust als ik word opgeroepen om in de avond of nacht te strooien voor de gladheidsbestrijding?

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt een ononderbroken dagelijkse rust van 11 uur of 9 uur (drie keer per week) of gesplitste rust in 9 en 3 uur. Voor oproepdiensten mag je in Nederland gebruik maken van de consignatieregeling. Volgens de consignatieregeling mag je de dagelijkse of wekelijkse rust onderbreken. Wel geldt er een maximale arbeidstijd van 13 uur en een dagelijkse rust van 11 uur per 24 uur. De 11 uur rust mag je bijvoorbeeld splitsen in 5 en 6 uur. De 24-uursperiode start bij aanvang van de gewone werkdag en bij aanvang van de oproep. De aanvang van een 24-uursperiode mag dus 2 of 3 keer in een periode van 24 uur zijn. Chauffeurs die internationaal rijden kunnen niet ingezet worden voor de gladheidsbestrijding, omdat hun inzet in Nederland tot problemen kan leiden bij een controle op hun rij- en rusttijden in het buitenland. Aan de consignatieregeling zijn meer voorschriften verbonden. Informatie over de consignatieregeling kun je opvragen bij onze ledenservice.

Tachograaf

Geldt er een vrijstelling voor de tachograaf en Code 95 bij de gladheidsbestrijding?

De gladheidsbestrijding geldt in Nederland als een noodsituatie. Voor voertuigen die ingezet worden voor reddingsoperaties en noodsituaties is er een Europese vrijstelling voor het gebruik van de tachograaf en het hebben van de Code 95 op het rijbewijs. Bij een vrijstelling mag je de tachograaf in het menu van de digitale tachograaf op ‘out of scope’ zetten. Bij gebruik van een analoge tachograaf hoeft je geen tachograafschijf te gebruiken. Wel moet het bedrijf je arbeidstijd en rust vastleggen in de bedrijfsadministratie. Chauffeurs die internationaal rijden mogen, zoals gezegd, niet ingezet worden voor de gladheidsbestrijding.

Totaal toegestaan gewicht

Ik heb een bestelauto waarmee een chauffeur met een B-rijbewijs rijdt. Als ik deze auto inzet voor de gladheidsbestrijding moet de strooimachine worden geladen en gaat er strooizout mee. De auto gaat dan over zijn totaal toegestaan gewicht van 3500 kg heen. Wat moet ik doen?

Per 1 oktober 2018 is er door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een beschikking afgegeven die vermeldt dat het gewicht van de op en/of aangebouwde apparatuur en/of de lading, de toegestane maximummassa met maximaal 10 procent mag overschrijden. Of, met meer dan 10 procent als de technisch toegestane maximummassa ligt tussen de 3500 en 5500 kilogram (tot 1 april 2019 is dat overigens 6500 kilogram). Deze technisch toegestane maximummassa mag niet worden overschreden.

Teruggekeurde voertuigen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5500 kilogram (tot 1 april 2019 6500 kilogram) vallen niet onder deze vrijstelling. De bestuurder moet de van toepassing zijnde documentatie in zo’n geval kunnen overleggen. Bovendien moet de chauffeur een training deskundigheid winterdienst volgen om te voldoen aan de Arbo wet (artikel 8).

Ledenservice

Loop jij ook ergens tegenaan of heb je advies nodig van onze ledenservice? Neem dan contact op via 079 - 34 67 346 of mail naar [email protected]