skipToContentskipToFooter

Goede medewerkers behouden en motiveren met een goede hr-cyclus

10-12-2020 Wil jij je goede medewerkers behouden en motiveren? Onderschat de rol van de hr-cyclus dan niet, en realiseer je dat deze methode uit meer dan alleen functioneringsgesprekken bestaat. Het is een cyclus die goed aansluit bij jouw organisatie en waarin doorlopend feedback gegeven wordt. Zorg daarom dat je hr-cyclus de verbinding maakt tussen de bedrijfsstrategie en persoonlijke doelstelling van medewerkers.

Een hr-cyclus (ook wel performancemanagementsysteem genoemd) zou een bindmiddel moeten zijn tussen de drijfveren van mensen en de organisatie. Idealiter zet de hr-cyclus medewerkers in hun kracht en ondersteunt deze mensen in hun zakelijke en persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder is het belangrijk dat de hr-cyclus is gerelateerd aan de missie en visie van het personeelsbeleid binnen een organisatie.

Hoe ziet een hr-cyclus eruit?

Een hr-cyclus bestaat vaak uit een vaste (jaarlijkse) cyclus die start met het formuleren van doelstellingen, en tussentijds evalueert met aan het eind van de periode een formele eindbeoordeling of functioneringsgesprek. Voor de eindbeoordeling wordt dan bijvoorbeeld een 4- of 5-puntsschaal gebruikt.

Voor een aantal bedrijven voldoet deze hr-cyclus nog steeds prima. Maar niet voor iedereen. Bedrijven die te maken hebben met een snel veranderende omgeving, ervaren een hr-cyclus met een vaste periode als doorlooptijd vaak niet meer als passend. Het COVID-19-virus is daar een treffend voorbeeld van. Doelstellingen die in januari 2020 zijn opgesteld, waren voor veel bedrijven een paar maanden later volledig achterhaald. Met als gevolg dat de hr-cyclus moet mee veranderen om aan te blijven sluiten op de nieuwe doelstellingen. Houd hierbij voor ogen dat de aangepaste hr-cyclus zich moet blijven richten op het stimuleren van continue ontwikkeling van medewerkers en daarmee van de organisatie.

Basiszaken in gesprekken met medewerkers

Welke vorm van beoordelen ook wordt gekozen, er is altijd een aantal basiszaken die in de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende thuishoren. Denk daarbij aan deze 5 vragen:

 1. Welke doelen willen de organisatie, het team en de medewerker bereiken?
 2. Welke prestaties moeten daarvoor worden geleverd?
 3. Is voor het behalen van deze doelen ontwikkeling gewenst? Zo ja, welke competenties moeten hiervoor worden ontwikkeld of verdiept?
 4. Wie begeleidt de medewerker tijdens het realiseren van zijn doelen?
 5. Voldoet de medewerker aan de eisen van de functie of is op onderdelen specifieke ontwikkeling gewenst?

Tips voor verbeteringen

De onderstaande tips helpen je om een verandering in de hr-cyclus tot een succes te maken:

 1. Kies voor een hr-cyclus die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie;
 2. Zorg ervoor dat de veranderingen in de hr-cyclus voldoende draagvlak hebben bij werknemers en directie;
 3. Richt je binnen de hr-cyclus niet alleen op resultaten, maar juist ook op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van de medewerker;
 4. Ontwikkel een open cultuur waarbij doorlopend feedback gegeven wordt. Bijvoorbeeld door de inzet van 360 gradenfeedback;
 5. Creëer een prettige cultuur waarin mensen zich veilig voelen om te reflecteren op elkaars handelen;
 6. Blijf continu investeren in de interne en externe mogelijkheden tot training en ontwikkeling;
 7. Evalueer en herzie met regelmaat de cyclus in samenwerking met de organisatie.

Samenvattend

De keuze voor het type hr-cyclus is afhankelijk van de organisatie, de werkzaamheden en de snelheid van veranderingen waar het bedrijf mee te maken heeft. Er zijn bedrijven waar het proces van beoordelen, al dan niet succesvol, volledig is afgeschaft. Dan werken mensen in zelfsturende teams en geven op diverse, zelf gekozen manieren feedback.

Het is vooral belangrijk een hr-cyclus regelmatig tegen het licht te houden en na te gaan of deze nog bijdraagt aan de bedrijfsdoelstelling. Maak aanpassingen die de medewerkers binden en het bedrijf als geheel ten goede komen. Tot slot: stuur regelmatig bij.

Hulp nodig?

Ben je benieuwd hoe onze opleidingen in logistiek en internationaal ondernemen bij kunnen dragen aan de groei en ontwikkeling van jouw medewerkers? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 079 3466 990, stuur een mail naar [email protected] of bekijk ons volledige opleidingenaanbod.