skipToContentskipToFooter

Gedeeld werkgeverschap als oplossing voor tekort aan personeel

26-01-2023 Tweede Kamerlid Bart Smals (VVD) was onlangs op uitnodiging van evofenedex op bezoek bij de logistieke divisie van de Koninklijke Landmacht te Stroe. Centraal daarbij stond het thema gedeeld werkgeverschap als oplossing voor personeelstekorten, waar de landmacht sinds twee jaar in de vorm van een HR-ecosysteem volop mee bezig is. “We hebben flexibiliteit dichtgeregeld”, vindt Smals. “Het zou veel gemakkelijker moeten worden om ongecompliceerd samen te werken.”

De logistieke divisie van de Koninklijke Landmacht - lid van ondernemersvereniging evofenedex – is verantwoordelijk voor de totale bevoorrading van defensie. Van voedsel tot groot materieel, van medicijnen tot munitie, een optimale logistieke operatie is voor de krijgsmacht van essentieel belang.   Een van de grootste uitdagingen waar de organisatie voor staat, is de aanwas van voldoende gekwalificeerd personeel.

HR-ecosysteem

Om de logistieke personeelsbezetting van de Landmacht snel te kunnen opschalen is een samenwerking met bedrijven opgericht, ook wel het HR-ecosysteem genaamd. Inmiddels zijn er zeventig bedrijven actief en zijn er ruim honderd succesvolle uitwisselingen geweest. De vakgebieden van de personeelsleden die daarvoor in aanmerking komen lopen sterk uiteen. Zowel ICT-ers als dronepiloten, maar ook vrachtwagenchauffeurs, glasvezelspecialisten en planners voor de bouw van een nieuw logistiek DC zijn al uitgewisseld. Ook bedrijven onderling maken gebruik van het systeem. Een mooi voorbeeld van het opvangen van de flexbehoefte van de deelnemende partijen.

Collegiale uitleen

Samenwerking door personeel tijdelijk aan elkaar uit te lenen is niet iets nieuws, maar met de huidige personeelstekorten actueler dan ooit. Centraal in het concept staat de medewerker die op contract blijft bij zijn of haar juridisch werkgever en voor een bepaalde tijd, zonder winstoogmerk wordt uitgeleend aan een andere organisatie. Indien nodig worden bij een uitleen de voor de functie noodzakelijke trainingen aangeboden. Een ideale werkvorm voor mensen die naar buiten willen kijken, leergierig zijn en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Ook ideaal voor het bedrijfsleven om elkaars pieken op te vangen zonder bemiddelingskosten en om specifieke kennis op tijdelijke basis het bedrijf in te brengen. Een heldere planning, communicatie en samenwerking zijn daarin essentieel. 

Wetten en regels

Dat de huidige Nederlandse wet- en regelgeving collegiale personeelsuitwisseling niet erg gemakkelijk maakt blijkt in de dagelijkse praktijk. Er zijn diverse drempels en voorwaarden waar beide bedrijven rekening mee moeten houden, maar het is zeker wel mogelijk. “Het doel van sommige wet- en regelgeving is vaak al lang niet meer helder” aldus Smals. “Elke keer als er missstanden optreden bedenken we steeds nieuwe regels, maar dat maakt het niet gemakkelijker of overzichtelijker”. Die drempels zouden moeten worden verlaagd. Wat onmogelijk is in Nederland, maar bijvoorbeeld wel in België kan, is het delen van werkgeverschap. Zo is daar een langlopende pilot waarin groepen mkb’ers samen werkgeverschap invulling geven. “We zouden vaker naar landen om ons heen moeten kijken hoe zij dit soort zaken hebben geregeld” aldus Smals. Dat samenwerking mogelijk is en een deel van de personeelstekorten kan oplossen zou breder moeten worden gedeeld, want het biedt zeker kansen voor handel- en productiebedrijven.