skipToContentskipToFooter

Kosten wegvervoer stijgen licht

10-10-2019 De kosten van het binnenlands wegvervoer gaan volgend jaar niet al te spectaculair omhoog. De stijgingspercentages variëren van 0,7 tot 1,9 procent. Dat meldt onderzoeksbureau Panteia in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer’, dat op 10 oktober is gepresenteerd. evofenedex en TLN brachten het rapport samen naar buiten tijdens een congres in Zoetermeer.

De kosten voor het wegvervoer zijn in 2019 iets minder toegenomen dan vorig jaar werd geraamd. Het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer’ schrijft die wat vlakkere stijging vooral toe aan de lage rente. De ontwikkeling van de loonkosten is vorig jaar wel goed ingeschat; de 2018-raming van 6,7 procent loopt mooi parallel aan de loonkostenontwikkeling van dit jaar. Inclusief brandstof komt de kostenstijging dit jaar waarschijnlijk uit op tussen de 4,1 en 5,6 procent. Als de brandstofkostenontwikkeling niet wordt meegeteld varieert de kostenstijging in 2019 tussen de 3,7 en 5,3 procent.

Thomas Reitsma (evofenedex) en Elmer de Bruin (TLN) overhandigen de eerste rapportage aan Hans Kanters (Van den Bosch Transporten) en Lennart Moerkerken (Agrifirm), de vertegenwoordigers van de begeleidingscommissie. 

Variërende brandstofkosten

Voor de meeste deelsectoren zal in 2020 de kostenstijging uitkomen op ongeveer 1,5 procent, verwacht Panteia. Belangrijk gegeven bij de brandstofkosten is dat die per voertuig sterk kunnen variëren. Bij kiepers was het aandeel brandstof vorig jaar bijvoorbeeld 20 procent, maar bij fijnmazige distributie is dat percentage slechts 3,7.

Nieuw is dat Panteia in de rapportage over de 2019 de kostenontwikkelingen van bestelauto’s en de ecocombi (LZV, voor Lange en Zwaardere Voertuigen) heeft uitgesplitst.