skipToContentskipToFooter

Veelzijdig rapport biedt diepgang en uitgebreide informatie voor alle partijen in het wegtransport

8-10-2020 Dit jaar heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de kostenontwikkelingen in het goederenvervoer over de weg. Zo hebben werkgevers en werknemers in de transportsector gezien de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen cao-verhoging door te voeren. Het totale kostenniveau in het wegvervoer is daardoor dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dit blijkt uit het vandaag vrijgegeven rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ van onderzoeksbureau Panteia.

De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2020 ligt tussen de -0,7 procent (bestelautovervoer) en 0,6 procent (internationaal vervoer). Voor 2021 ligt de verwachting tussen de 1,1 en 1,5 procent. De realisatie is het gecombineerde effect van veranderingen per kostensoort. Zo daalden in 2020 de loon-, brandstof- en rentekosten terwijl de afschrijvings- en verzekeringskosten juist toenamen. De verwachting voor 2021 is vooral gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau.

Achtergrond kostencomponenten

De kostprijs in het wegvervoer is opgebouwd uit een negen componenten: loonkosten, rente, MRB/Eurovignet, verzekeringen, reparatie en onderhoud (vast en variabel), afschrijving, banden, brandstof en overige kosten. “Van deze componenten heeft een stijging of daling in de loon- en brandstofkosten de meeste invloed op de totale kostprijs”, vertelt Fred Hoozemans, ledenadviseur bij evofenedex en betrokken bij de samenstelling van het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’.

Corona

Naast de loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten heeft de coronacrisis ook verdere invloed op de kostenontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld lagere kosten door minder files of hogere kosten door toename van het ziekteverzuim. Deze effecten verschillen echter per bedrijf en per deelmarkt, en zijn daarom niet meegenomen in de totale kostenontwikkeling.

Efficiency en duurzaamheid

Thomas Reitsma, manager kerngebied Vervoer bij evofenedex benadrukt dat het niet alleen om de prijs van de reis gaat. Ook andere aspecten moeten in de gesprekken tussen verlader en dienstverlener een zwaarwegende rol spelen: “Het is van belang je bij de gesprekken over dienstverlening niet te beperken tot de kosten, maar ook aandacht te besteden aan efficiency en duurzaamheid. In ons dichtbevolkte land zijn dit twee belangrijke onderwerpen die invloed hebben op de prijsvorming en meespelen bij de toekomst van het goederenvervoer.”

Rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’

De afgelopen 15 jaar onderzocht evofenedex voor haar leden de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Sinds 2019 is er een samenwerking met TLN en hebben wij gezamenlijk onderzoeksbureau Panteia opgedragen een geheel nieuw rapport samen te stellen, met meer diepgang en uitgebreidere informatie. Het rapport is nu een veelzijdiger geheel geworden en is voor alle partijen in het wegtransport een waardevol document. 

Het rapport is exclusief kosteloos beschikbaar voor leden. Na de aanvraag vindt er een controle plaats op lidmaatschap van evofenedex. Niet-leden kunnen het rapport aanvragen via de Panteia webshop voor €400.