skipToContentskipToFooter

De bestelauto is geen luxeproduct

20-12-2021 Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie laat veel onzekerheid bestaan voor ondernemers met een bestelauto. In de plannen staat dat de bpm-vrijstelling voor de aanschaf van een fossiel aangedreven bestelauto per 1 januari 2024 wordt afgebouwd naar nul in 2026. Een bestelauto zonder uitstoot krijgt in de plannen wel een bpm-vrijstelling.

evofenedex vindt dat het kabinet niet moet vergeten wat het doel is van de bpm-vrijstelling. De zakelijke bestelauto is namelijk een noodzakelijk bedrijfsmiddel om goederen en diensten te leveren en het is daarmee geen luxeproduct. Op een noodzakelijk bedrijfsmiddel moet volgens ons geen belasting worden geheven.

Bestelauto is geen luxeproduct

De overheid heft momenteel geen belasting op de aanschaf (bpm) van bestelauto’s. Dit is logisch, want het bezitten en aanschaffen van een bestelauto is voor ondernemers een noodzakelijk instrument om hun hoofdactiviteiten uit te voeren. Het is geen luxeaanschaf voor privédoeleinden. Belasting heffen op het productiemiddel is volgens ons niet gewenst. Zo gebruiken marktkooplieden de bestelauto voor het vervoeren van groenten en fruit naar de markt. Installatiemonteurs controleren en repareren aansluitingen van onder andere elektra en water in gebouwen en gebruiken daarvoor de werkplaats en gereedschap uit hun ‘rijdende gereedschapskist’.

Veel onzekerheid voor de portemonnee

Naast de onzekerheid over de bpm-vrijstelling kondigen de politieke partijen een MRB-plus, oftewel een kilometerbeprijzing aan, waarbij veel details nog ingevuld moeten worden. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de kosten voor laadinfrastructuur en de prijsontwikkeling van nieuwe zero-emissiebestelauto’s. Hierdoor is het voor een mkb-ondernemer uitermate ingewikkeld om het overzicht te bewaren en te berekenen wat dit nu precies voor de portemonnee en het investeringsvermogen doet. evofenedex roept het nieuwe kabinet op hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te verschaffen.

Flinke lastenverzwaring

Voor een ondernemer die niet zonder zijn bestelauto kan en een nieuw voertuig moet kopen, is het schrappen van de vrijstelling een flinke lastenverzwaring. Als de overheid de bpm-vrijstelling van de bestelauto voor ondernemers in Nederland schrapt en gelijktrekt met personenauto’s, heft de belastingdienst tot maar liefst 37,7 procent over de catalogusprijs. Met een aanschafwaarde van bijvoorbeeld 20.000 euro komt die bpm uit op een extra bedrag van maximaal 7.450 euro per voertuig.

Zero-emissiebestelauto blijft vrijgesteld van bpm

Het is goed om te lezen dat de zero-emissiebestelauto’s wel zijn vrijgesteld van bpm, maar volgens ons moet elke zakelijke bestelauto worden vrijgesteld. Door de zero emissiebestelauto vrij te stellen van de bpm kunnen ondernemers wel hun bijdrage aan de samenleving blijven leveren door het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van een gezond leefklimaat. Tegelijkertijd is het zo dat niet alle ondernemers gelijk die stap kunnen zetten per 2024 wanneer de bpm-vrijstelling start met de verlaging.

Met de komst van de zero emissiezones per 2025 zal een deel van de ondernemers die met name in de steden actief zijn, al overstappen naar een zero-emissiebestelauto. Vanaf 2025 moeten alle nieuw aangeschafte bestelauto’s die in de zero-emissiezones komen al uitstootvrij zijn. Diesel-bestelauto’s mogen echter vanwege de overgangsregeling met euro 5 klasse nog tot 1 januari 2027 en euro 6 klasse nog tot 1 januari 2028 in die zones komen. Ondernemers die actief zijn buiten de zero-emissiezones en tegelijkertijd met bestelauto’s lange afstanden afleggen en zware goederen vervoeren, zullen de komende jaren nog afwachtend zijn om te kiezen voor de aanschaf van een zero-emissiebestelauto.