skipToContentskipToFooter

Nuttig werkbezoek bij douane en NVWA

03-11-2022 Een delegatie van onze Raad voor internationale handel heeft 2 november de Rijks Inspectie Terminal in de haven van Rotterdam bezocht. De raadsleden deden dit op uitnodiging van de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het bezoek bood de gelegenheid nog eens goed door beide inspectiediensten, die onze buitengrenzen beschermen, uitgelegd te krijgen hoe ze zijn georganiseerd en hoe de controles op basis van risicoprofielen plaatsvinden.

Hoewel er soms tegengestelde belangen zijn, werken de Nederlandse inspectiediensten en het bedrijfsleven nauw samen in de logistieke keten. Het uitgangspunt om de inkomende en uitgaande goederenhandel zo min mogelijk te verstoren door middel van een goede samenwerking, wordt door alle betrokken partijen gedeeld. Met deze aanpak is Nederland niet uniek in de wereld, maar zijn we wel voorloper.

Genoeg uitdagingen

Uiteraard zijn er ook genoeg uitdagingen. Zo vroeg de douane tijdens het bezoek van de Raad voor internationale handel aandacht voor de kwaliteit van de aangifte. Hoe beter deze door bedrijven wordt ingevuld, hoe kleiner de kans op verstoringen. Dit vermindert de werkdruk bij de douane en voorkomt vertragingen.

Ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zitten de - schaarse - dierenartsen nog weleens stil, omdat documenten niet in orde zijn. Net als veel bedrijven hebben de inspectiediensten bovendien last van personeelstekorten, terwijl het aantal aangiften steeds verder oploopt. Een andere uitdaging - ook voor bedrijven - zijn de steeds wijzigende certificaatmodellen vanuit de Europese Unie.

Inloggen op eenzelfde portal

Anderzijds vroeg de afvaardiging van evofenedex tijdens het werkbezoek aandacht voor een betere samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten. Als voorbeelden noemden de leden van de Raad voor internationale handel het beter benutten van beschikbare data en de mogelijkheid voor bedrijven te kunnen inloggen op eenzelfde portal. Na afloop waren beide partijen het erover eens dat het een zeer nuttige bijeenkomst was. Wij gaan hier dan ook zeker een vervolg aan geven.

Betere dienstverlening en samenwerking

In de Raad voor internationale handel signaleren leden van evofenedex knel- en verbeterpunten in beleid- en wetgeving rondom de douane en trade compliance. Zij maken zich vooral hard voor een betere dienstverlening van de douane en een betere samenwerking tussen de toezichthouders.

De raad is 1 van de 11 thematische raden die zich richten op een specifiek onderdeel van de logistiek of het internationale ondernemen. Leden die meer dan gemiddeld actief zijn in deze hoek, vinden elkaar in deze raad en wisselen waardevolle tips and tricks uit over hun vakgebied. Ondersteund door onze secretaris adviseren ze ons daarnaast actief in de volle breedte van onze vereniging, of het nu gaat om lobby, kennisproducten of ontwikkelingen in het vakgebied.