skipToContentskipToFooter

Rapport kostenontwikkeling wegtransport: hoe hoog wordt de stijging in 2022 ?

17-9-2021 De tijden voor de coronacrisis in het wegtransport lijken langzaam weer terug te keren. Dat blijkt uit de eerste voorlopige analyse van de rapportage Kostenontwikkeling in het wegvervoer, die jaarlijks wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van evofenedex en TLN. Het volledige rapport verschijnt op 7 oktober en is exclusief voor leden van evofenedex en TLN.

Het rapport geeft gedetailleerde informatie over de prijsontwikkeling van de kosten in het binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer. Naast gegevens over de opgetreden kostenontwikkelingen in 2021 worden ook de verwachtingen voor 2022 weergegeven. Nieuw in deze rapportage zijn de kostenontwikkelingen van elektrische bestelwagens.

Mobility package

Ricky Voorn, ledenadviseur bij evofenedex en betrokken bij het samenstellen van het rapport, ziet wel een verschil met vorig jaar. “Toen had de coronacrisis nog een flinke invloed op het wegtransport. Maar op dit moment lijken oude tijden weer terug te keren. Zo voelen veel bedrijven de gevolgen van het chauffeurstekort.”

De Europese Unie (EU) presenteerde afgelopen juli het nieuwe Mobility Package. Dit pakket aan maatregelen is bedoeld om in het wegvervoer een gelijk Europees speelveld te creëren en moet daarnaast bijdragen aan een verbetering van de sociale omstandigheden van de chauffeurs. Voorn: “Het pakket gaat onder meer in op de rij- en rusttijden, tachograafgebruik en cabotage. We weten dat deze maatregelen invloed gaan hebben op de kostenontwikkelingen in het grensoverschrijdend vervoer. Het is nu nog even afwachten in welke mate.”

Stijging dieselprijs

Het tekort aan chauffeurs zorgt ervoor dat de lonen stijgen en dat is een kostencomponent, maar ook brandstof bepaalt de eventuele stijging van de vervoerskosten. “Na jaren van beperkte prijsstijgingen heeft de brandstofprijs een forse sprong naar boven gemaakt”, legt Voorn uit. “Zo betaalde je in juli 2020 nog 109 euro exclusief btw voor 100 liter diesel. Een jaar later tel je voor dezelfde hoeveelheid diesel 130 euro exclusief btw neer.”

Webinar

Op donderdag 7 oktober organiseren wij samen met Panteia een webinar over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Tijdens dit webinar wordt het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer gepresenteerd. Naast de presentatie van het rapport gaan zowel verlader Technische Unie als vervoerder Millenaar & van Schaik Transport in op hun beweegredenen voor duurzaam transport en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Het webinar is exclusief toegankelijk voor leden van TLN en evofenedex.