skipToContentskipToFooter

Keurmerk belangrijk voor ketenaansprakelijkheid

21-01-2022 Het Keurmerk PayChecked in Transport is een succes. Het aantal beroepsgoederenvervoerders dat zich aan dit keurmerk heeft verbonden, is in korte tijd gegroeid naar ruim 600. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De verwachting is dat de groei doorzet in 2022. Om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan het keurmerk wil stichting PayChecked het aantal inspectie-instellingen (dit zijn onafhankelijke instellingen die de controles doen) uitbreiden. Het reglement is daarvoor aangepast.

Belangrijk keurmerk

Het Keurmerk PayChecked is een initiatief van TLN en evofenedex. Vervoerders kunnen met het keurmerk PayChecked in Transport aantonen dat zij hun werknemers het loon betalen dat is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

Met het keurmerk in de hand is het onnodig dat een opdrachtgever z​elf onderzoek uitvoert. Die controle is al gedaan door PayChecked. Zo staat een opdrachtgever sterker bij een claim of bij een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een heel belangrijk keurmerk dus voor verladers en transporteurs.

Onderbetaling van werknemers door een vervoerder kan bewust, maar vaak ook onbewust gebeuren. De opdrachtgever is dan medeaansprakelijk volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Dit heet ketenaansprakelijkheid. Het keurmerk voorkomt dat een opdrachtgever een financiële claim krijgt. Steeds meer bedrijven beseffen dat ze een risico van ketenaansprakelijkheid lopen en zien het belang van het keurmerk in.

Online register raadplegen

Bedrijven die het keurmerk mogen voeren, staan in een actueel register op de website van PayChecked, inclusief adresgegevens. Vervoerders en opdrachtgevers kunnen ter controle het register raadplegen en elkaar aanspreken op het belang van het keurmerk. De inkoper van de opdrachtgever kan het voeren van het keurmerk als kwaliteitseis opnemen voor uitbestede vervoersopdrachten.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Het nemen van verantwoordelijkheid en het houden van toezicht op loonbetalingen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. De uitbreiding van inspectie-instellingen zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit is om de toekomstige vraag aan te kunnen. De voorgenomen aanpassingen van het reglement voor de inspectie-instellingen staan op de website van PayChecked.

Voor meer informatie over de WAS en het keurmerk PayChecked in Transport kun je contact opnemen met onze bedrijfsjuristen. Het keurmerk aanvragen kan door je hier aan te melden.