skipToContentskipToFooter

Rapport kostenontwikkeling biedt leden inzicht in wegvervoerskosten voor 2022

7-10-2021 Het totale kostenniveau in het wegvervoer is flink gestegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022’, gemaakt door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van evofenedex en TLN. De coronacrisis, een nieuwe cao, het chauffeurstekort en de onbalans in de internationale containerstromen zijn een aantal ontwikkelingen die de kosten hebben doen stijgen.

Voor 2022 ligt de verwachte kostenontwikkeling tussen de 3,5 en 5,7 procent. Dit komt vooral door de loonontwikkeling in de nieuwe cao, en een verdere stijging van de afschrijvingen en verzekeringen. Voor het internationale transport zijn er nog extra ontwikkelingen. De bekendste hiervan is de brexit. Het grote chauffeurstekort in het Verenigd Koninkrijk en de vertraging bij de douane en inspecties leiden tot hogere kosten. Dit staat uitgebreid beschreven in het rapport, samen met de andere ontwikkelingen.

Basis voor het onderhandelingsgesprek

Thomas Reitsma, manager kerngebied Vervoer bij evofenedex, vertelt: “Dit rapport geeft een robuuste basis voor onderhandelingsgesprekken tussen verladers en beroepsgoederenvervoerders. Ook geeft het een ijkpunt voor eigen vervoerders om de kostenontwikkeling van het eigen vervoer tegen het licht te houden.”

Thomas Reitsma tijdens het webinar kostenontwikkeling
Thomas Reitsma (rechts voor het beeldscherm) tijdens het webinar kostenontwikkelingen


Reitsma benadrukt wel dat het exceptionele tijden blijven: “Naast de kosten die zijn uit te drukken in harde cijfers, zijn er nog andere ontwikkelingen die per individueel geval invloed hebben op de kosten van het wegvervoer. Denk hierbij aan vervoer richting het VK, het chauffeurstekort in Nederland, het vervoer van materialen en het tekort aan onderdelen. Doordat deze gevolgen per deelsector en zelfs per bedrijf erg kunnen verschillen, zijn ze niet goed te drukken in één algemeen stijgingscijfer en zijn er dus verschillen per bedrijf. Daarom is het essentieel om te kijken naar de individuele doorrekening.”

Brandstofclausule

“De procenten die worden genoemd zijn vaak exclusief de brandstofkosten. De brandstofkosten zijn zoals eerder gezegd dit jaar fors gestegen. Deze kosten kunnen erg fluctueren. Daarom wordt er vaak een brandstofclausule toegevoegd aan de contracten die duidelijkheid kan verschaffen tussen de vervoerder en de verlader. Zorg dat dit goed is afgesproken, zodat er duidelijkheid is bij zowel prijsstijgingen als prijsdalingen”, vertelt Ricky Voorn. Hij is ledenadviseur bij evofenedex en betrokken bij de samenstelling van het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021.

Rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’

De afgelopen 15 jaar onderzocht evofenedex voor haar leden de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Sinds 2019 is er een samenwerking met TLN en hebben wij samen met onderzoeksbureau Panteia de opdracht gegeven een geheel nieuw rapport samen te stellen, met meer diepgang en uitgebreidere informatie. Zo verschijnen er steeds meer elektrische voertuigen in het huidige straatbeeld. Daarom zijn de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen dit jaar voor het eerst opgenomen in het rapport.

Het rapport is voor alle partijen in het wegtransport een waardevol document. Meer informatie over kostenontwikkelingen in het wegvervoer is hier te vinden.

Het rapport is gratis beschikbaar voor leden. Na de aanvraag vindt er een controle plaats op lidmaatschap van evofenedex. Niet-leden kunnen het rapport aanvragen via de Panteia webshop voor 400 euro.