skipToContentskipToFooter

Aanvragen van subsidie kan tot 1 september 2023

13-06-2023 Veel bedrijven zien kansen voor een modal shift van weg naar water en spoor. Dit blijkt ook uit het feit dat er veel animo is voor de Modal-Shift subsidieregeling. Zoveel animo zelfs dat minister Harbers heeft besloten het bestaande subsidieplafond voor 2023 te verdubbelen naar 15 miljoen euro.

Modal Shift Subsidieregeling

Om bedrijven te stimuleren meer goederen via het water en het spoor te vervoeren, is in 2023 de Modal Shift Subsidieregeling ingevoerd. De bedoeling van deze subsidie is een tegemoetkoming voor bedrijven in de meerkosten die zij hebben ten opzichte van de kosten voor vervoer over de weg. Het gaat hier om een bedrag van maximaal 20 euro per container of het equivalent daarvan bij bulk, die structureel wordt verplaatst van de weg naar een andere modaliteit. Bedrijven moeten wel een concreet plan hebben over datgene wat ze kunnen indienen.

Waarom modal shift?

De reductie van CO2-uitstoot is een vaak genoemd argument om te kiezen voor een andere modaliteit in plaats van wegvervoer. Dat is natuurlijk een goede reden, maar daarnaast is, door steeds groter wordende filedruk door met name onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kunstwerken, het omzeilen van congestie een sterk argument voor een modal shift. Binnenvaart is dan ook, bijvoorbeeld over korte afstand, een goed alternatief voor vervoer over de weg. Bijkomende voordelen van modal shift zijn verder een robuustere logistiek en een aanpak van het tekort aan chauffeurs. Ook geven bedrijven aan dat ze veel meer containers op één dag kunnen verwerken doordat ze de drukte op de Maasvlakte vermijden.

Aanvragen

Het aanvragen van deze subsidie kan tot 1 september 2023 bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Masterclass binnenvaart

Belangstellenden die meer willen weten over de mogelijkheden die binnenvaart biedt voor het vervoer van goederen, kunnen deelnemen aan het gratis webinar dat op 20 juni plaatsvindt. Tijdens dit webinar delen we ervaringen van leden van evofendex en vertellen we de do’s and don’ts die van belang zijn bij de gebruikmaking van binnenvaart. Dit webinar wordt georganiseerd door de Joint Corridors Off-road in samenwerking met Bureau Voorlichting Binnenvaart en evofenedex.

Modal shift advies

Veel bedrijven weten niet wat de mogelijkheden zijn voor hun bedrijf om een andere modaliteit te gebruiken. En vaak is er geen tijd om in kaart te brengen waar de kansen liggen. evofenedex kan hierbij helpen. Met onze modal shift service bekijken we welke goederenstromen geschikt zijn voor een modal shift waarna een businesscase, voor goederenstromen die in aanmerking komen, wordt opgesteld.

Wij zetten de kosten van de andere modaliteit, inclusief het voor- en natransport, op een rij en we vergelijken alle kosten met elkaar. Ook beschrijven we welke alternatieve opties er zijn; van welke terminals gebruikgemaakt kan worden, hoe vaak een schip vaart en hoe vaak een trein rijdt. Als er verschillende alternatieve modaliteiten gebruikt kunnen worden, dan zetten we ze allemaal naast elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld spoor vergelijken met shortsea.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Mark van Geest via 079-3467 346 of [email protected]