skipToContentskipToFooter

Opties snellere vervanging kunstwerken in kaart gebracht

07-07-2023 Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat deze zomer de afwegingen per stopgezet infraproject met de Tweede Kamer delen. Dat liet de minister gisteren weten tijdens het plenaire debat over dit onderwerp, waarna SGP-Kamerlid Chris Stoffer de motie aanhield die hij juist met dat doel wilde indienen.

De twee moties van de SGP om te onderzoeken of de projecten knooppunt Hoevelaken en knooppunt A1-A30 toch door kunnen gaan, konden niet op een meerderheid rekenen. De Tweede Kamer nam wel een motie aan van Daniel Koerhuis van de VVD waarin de regering wordt verzocht vóór het najaar versnellingsopties voor verkeersveiligheid en vervanging van bruggen, viaducten en tunnels naar de Kamer te sturen.

Oplossing voor N35

De Tweede Kamer nam ook een motie aan van Koerhuis (VVD) en Caroline van der Plas van de BBB waarin het kabinet wordt opgeroepen met de provincie Overijssel te zoeken naar oplossingen. Een motie met min of meer dezelfde strekking van CDA-Kamerlid Harmen Krul kon ook op een meerderheid rekenen.

In 2025 een tolvrije Westerscheldetunnel         

De motie van Chris Stoffer (SGP) en Caroline van der Plas (BBB) om te komen tot een plan om de Westerscheldetunnel uiterlijk 2025 tolvrij te maken, haalde een Kamermeerderheid. evofenedex heeft zich in het verleden meerdere malen ingezet om de tol van de tunnel af te krijgen.

Debat over infrastructuur na zomer hervat

In het najaar is er weer een debat over infrastructuur. Tegen die tijd moet er meer duidelijkheid zijn over de afwegingen die zijn gemaakt door de minister bij het stopzetten van de 17 grote infrastructurele projecten. Daarnaast zal er duidelijkheid zijn over hoe de extra bezuiniging van 2 miljard euro uitpakt. Vanuit evofenedex is er veel zorg over deze bezuiniging die nog boven op de stopgezette projecten en de reeds oplopende kosten voor het onderhouden en aanleggen van infrastructuur komt.