skipToContentskipToFooter

Wetgeving blijft belangrijkste impuls voor IMVO

29-04-2024 Bij 46 procent van de internationaal ondernemers is de vraag naar duurzame producten en diensten in 2023 toegenomen. Dat was met name het geval bij ondernemingen in de energie- (62 procent) en tuinbouwsector (55 procent). Dit blijkt uit de Handelsmonitor 2023 van RVO, waarvoor 1024 internationaal actieve bedrijven zijn bevraagd.

Uit het jaarlijkse onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt ook dat 69 procent van de bevraagde ondernemers in 2023 in eigen land heeft verduurzaamd. Dit is relatief veel in vergelijking met het gehele mkb in Nederland, waarvan uit onderzoek blijkt dat deze bedrijven moeite hebben om duurzame maatregelen te treffen. De top 3 van sectoren waar het meest wordt verduurzaamd, zijn tuinbouw & uitgangsmaterialen (90 procent), logistiek (83 procent) en energie (80 procent). De chemiesector en agrifood zitten daar met rond de 75 procent dicht op.

Sterke impuls door lockdowns

Voor het onderzoek van de Handelsmonitor is de respondenten ook gevraagd hoe zij verduurzaamd hebben. 57 procent van de internationaal ondernemers reisde minder en/of deed vaker online zaken, een ontwikkeling die door COVID-gerelateerde lockdowns een sterke impuls heeft gekregen. In de sectoren chemie en tuinbouw & uitgangsmaterialen vond verduurzaming vooral plaats door hergebruik van grondstoffen. Ook verduurzaamde 47 procent van de respondenten de eigen bedrijfsomgeving. Bij 44 procent was de belangrijkste reden om niet te verduurzamen, dat het niet mogelijk was omdat het initiatief daarvoor bij een derde partij ligt.

IMVO

Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gaf 64 procent van de bevraagde ondernemers aan dat er meer behoefte is aan informatie en advies over IMVO door de aankomende aanscherping van de Europese MVO-wetgeving. Wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive en de Europese ontbossingsverordening, blijft de belangrijkste impuls voor IMVO. De IMVO-thema’s waar internationale ondernemers het meeste mee te maken krijgen, zijn belastingen (38 procent) en klimaat en energie (32 procent).

Ruim een derde van de internationale ondernemers (37 procent) gaf in de Handelsmonitor wel aan dat er minder aandacht is voor IMVO door het huidig economische klimaat.