skipToContentskipToFooter

Zelf de juiste transportkosten per klant bepalen

13-10-2018 Ton Mooren, bedrijfsadviseur geeft inzicht in de complexiteit van de samenstelling van transportkosten en de doorvertaling hiervan naar individuele klanten.

Zowel voor eigen vervoerders als voor beroepsgoederenvervoerders is het belangrijk om inzicht te hebben in de transportkosten. Maar ook moet duidelijk zijn hoe deze transportkosten aan individuele klanten kunnen worden toegewezen. Wat zijn de kosten per rit en wat heeft het meeste effect op de kosten? Met het antwoord op deze vragen kan een bedrijf optimaal grip houden op de transportkosten.

Inzicht

Het is uiterst belangrijk om inzicht te verkrijgen in de onderliggende structuur van de kosten. Zo wordt het eenvoudiger om de kostprijs als basis te laten dienen voor de tarieven. Maar ook om een marge te bepalen per klant. Is die grote klant eigenlijk wel een lucratieve klant? Met welke facetten moet je rekening houden bij het vaststellen van de uiteindelijke prijs van de reis?

Kosten

Zo bestaan de totale kosten uit een aantal elementen. Onderverdeeld in de vaste en variabele kosten. Onderstaand een impressie van de vaste kosten van een voertuig.

  1. Rentekosten
  2. Motorrijtuigenbelasting
  3. Eurovignetkosten
  4. Verzekeringskosten
  5. Onderhoudskosten

Dit wordt dan weer aangevuld met variabele bedragen, zoals de kosten voor:

  1. Banden
  2. Brandstof
  3. Reparatie
  4. Afschrijving

Kostentoewijzing

De vaste en variabele kosten kunnen vervolgens aan afnemers worden toegewezen met behulp van een aantal methodes. Een van de meest gebruikte methodes is de zogenaamde ster-methode. De wijze waarop deze methodiek echter kan worden toegepast, is niet voor elk bedrijf hetzelfde.

Bij de toewijzing volgens de ster-methode wordt onderscheid gemaakt in direct toewijsbare kosten en niet direct toewijsbare kosten. Direct toewijsbare kosten zijn bijvoorbeeld kosten die we direct aan een klant kunnen toekennen zoals: de vaste en variabele laad- en lostijd op een distributiecentrum en de vaste en variabele laad- en lostijd bij de klant zelf. Ook verblijfs- en tolkosten kunnen vaak direct aan een klant worden toegewezen. De niet direct toewijsbare kosten zijn de kosten die samenhangen met het rijden zelf. De ster-methode kan je helpen deze kosten op een objectieve manier toe te wijzen.

Workshop

Waarom is deze kostentoewijzing van belang als je al inzicht hebt in de totale kosten? Dit is relevant omdat bij verschuivingen in de laad- en lostijd bij de klant dit niet alleen gevolgen heeft voor de totale transportkosten, maar ook voor het aandeel dat deze klant inneemt in de totale transportkosten. Vooral wanneer er op deze dag meerdere adressen moeten worden beleverd. Het uitdiepen van de kostenstructuur van het wagenpark en vaststellen van wat de belevering van een bepaalde klant nu kost, is een taaie klus. Administratief vergt het ook veel inspanningen om maximale controle op de kosten te behouden. Om bedrijven hiermee te helpen, organiseert evofenedex op 13 november de workshop Transportkosten en -kostentoewijzing.