skipToContentskipToFooter

Handels- en productiebedrijven onderschrijven belang samenwerking met andere bedrijven


Nederlandse handels- en productiebedrijven werken steeds beter samen met bedrijven in de eigen keten, maar staan ook open voor samenwerking met bedrijven uit andere branches. Ruim 70 procent ziet door de coronacrisis het belang van ketensamenwerking in en ruim 60 procent verwacht dat samenwerking nog belangrijker gaat worden in de toekomst. Ondanks de groeiende aandacht voor ketensamenwerking, geeft ruim 50 procent van de ondervraagden aan dat de directie onvoldoende op de hoogte is van de kansen die door samenwerking ontstaan. Dit blijkt uit onderzoek van evofenedex en de Tilburg University.

Op basis van het onderzoek ‘Ketensamenwerking in crisistijd’ concludeert evofenedex dat, als gevolg van de door de coronacrisis ontstane problemen, aanzienlijk meer is samengewerkt. Om de supply chains wendbaar te maken en te houden, is het cruciaal dat Nederlandse handels- en productiebedrijven verdere stappen zetten op samenwerkingsgebied. Dit geldt zowel binnen de keten met toeleveranciers, dienstverleners en klanten, als buiten de eigen keten door samenwerking met bedrijven uit andere sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd samen met de Tilburg University onder 150 supply chain professionals.

Crisis wakkert samenwerking ketenpartners aan

Bij 80 procent van de respondenten zorgde de crisis voor grote disrupties in de vraag naar producten, variërend van een sterke afname tot een explosieve toename. Als gevolg hiervan werd afstemming met toeleveranciers extra belangrijk. Dit leidde niet alleen tot intensivering van overleg maar ook tot maatregelen aan de klantzijde zoals het verdelen van de wel beschikbare voorraad. Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de bedrijven meer is gaan samenwerken met partijen binnen en buiten de eigen keten, waarbij bijvoorbeeld logistiek personeel tijdelijk werd uitgeleend. Daarbij heeft de crisis ook de al bestaande samenwerkingen effectiever gemaakt, stelt 35 procent van de bedrijven. Zo intensiveerde de afstemming met logistiek dienstverleners over de te verwachten transportvolumes om op deze manier de producten, waar mogelijk, tijdig bij de klant af te leveren.

Nanne Schriek

Nanne Schriek. “Samenwerking tijdens de coronacrisis is cruciaal geweest voor bedrijven om de uitdagingen het hoofd te bieden”

 

Inzicht supply chain professional belangrijk voor directie 

De supply chain professionals is ook gevraagd naar de houding van de directie op het vlak van samenwerkingen. 50 procent van de respondenten geeft aan dat de directie onvoldoende op de hoogte is van de kansen die door samenwerking ontstaan. Denk aan kostenreductie, verduurzaming van de logistieke operatie of het overtreffen van de verwachtingen van de klant. ”Zoals het onderzoek duidelijk laat zien, is samenwerking tijdens de coronacrisis cruciaal geweest voor bedrijven om de uitdagingen op het gebied van productie, vervoer en opslag het hoofd te bieden. Hier ligt voor ons als evofenedex een belangrijke taak om directies te inspireren met voorbeelden van kansen die samenwerking biedt. Dit is des te noodzakelijker daar 88 procent van de supply chain managers verwacht dat er in de toekomst nog meer onderlinge samenwerking binnen en tussen ketens zal ontstaan”, stelt Nanne Schriek, projectleider van het onderzoek ketensamenwerking. 

Vertrouwen in samenwerkingspartners is groot

Behalve op de effecten van de crisis, is het onderzoek ook ingegaan op de ervaring van bedrijven met hun samenwerkingspartners binnen en buiten hun eigen keten. De samenwerking met andere bedrijven buiten de eigen keten blijkt vooral ingegeven door bestaande contacten uit het professionele netwerk (47 procent) en dezelfde geografische locatie (36 procent), zoals bijvoorbeeld een industriegebied. Hierbij wordt met name kennis uitgewisseld (62 procent) en in sommige gevallen samen ingekocht of wordt transport gecombineerd (42 procent).

Het onderwerp ‘vertrouwen tussen samenwerkingspartners’ is onderzocht op basis van 30 verschillende stellingen. Als er problemen in de samenwerking zijn, ervaart 76 procent van de bedrijven dat de andere partij hier eerlijk over is. Wat opvalt is dat dit leidt tot veel loyaliteit tussen de samenwerkingspartners. 31 procent geeft aan door te willen werken met deze partner, zelfs als er een andere interessante partij is. Ook worden competenties zoals kennisniveau, transparante bedrijfsvoering en klantvriendelijkheid van de samenwerkingspartners vaak positief beoordeeld. 

Er zijn wel enkele verschillen te zien wanneer de bedrijven worden gesegmenteerd naar mkb-niveau (minder dan 100 medewerkers) versus grootbedrijf (meer dan 100 medewerkers). Mkb-bedrijven verwachten vaker (86 procent) een verdere intensivering van de samenwerking met hun partners dan het grootbedrijf (60 procent). Ook zijn mkb-bedrijven meer bereid data te delen. Dit hangt samen met het feit dat zij aangeven afhankelijker te zijn van hun samenwerkingspartners. Ook geven zij aan meer moeite te hebben een alternatief te vinden voor de bestaande samenwerkingspartners. Het delen van dezelfde waarden (eerlijkheid, betrouwbaarheid en loyaliteit) komt in het onderzoek naar voren als dé voorwaarde voor een constructieve samenwerking.

Vereisten van de toekomst

De veeleisende klant wil sneller, goedkoper, duurzamer en slimmer producten ontvangen. In de visie van evofenedex is samenwerking een cruciaal middel om dit doel te bereiken. Daarom werkt evofenedex al jaren samen met Business Universiteit Nyenrode met onder andere de leerstoel Supply Chain Management onder leiding van professor doctor Jack van der Veen. Ook stimuleert de ondernemersvereniging multidisciplinair onderzoek naar ketensamenwerking. Met ondersteuning van TKI Dinalog, en de Topsector Logistiek vervolgt evofenedex het onderzoek naar horizontale verladerssamenwerking met Tilburg University (TiU) in het onderzoeksproject Compose.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex