Afmetingen vrachtauto's en combinaties EU

De toegestane afmetingen en massa’s van voertuigen zijn vastgelegd in enkele EU-richtlijnen.

Deze eisen gelden voor vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens en opleggers van meer dan 3,5 ton. Ook de afmetingen van autobussen zijn daarin geregeld. De afmetingen van lichtere voertuigen zijn niet in richtlijnen vastgelegd.

Breedte en hoogte vrachtwagen en combinaties

De maximumbreedte is beperkt tot 2,55 meter en 2,60 meter bij geconditioneerde voertuigen, mits de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn. De hoogte mag niet meer zijn dan 4,00 meter.

Lengte vrachtwagen en combinaties

De maximumlengte van:

  • een vrachtauto of trekker is 12,00 meter
  • een aanhangwagen is 12,00 meter
  • een oplegger is wettelijk niet bepaald, maar feitelijk ongeveer 13,60 meter, uitgaande van een toegestane kopstraal (afstand koppeling tot voorzijde oplegger) van 2,04 meter, en een toegestane afstand tussen de koppeling en de achterzijde van 12,00 meter.

Een combinatie van vrachtauto met aanhangwagen mag niet langer zijn dan 18,75 meter.

Verder moet je rekening houden met de volgende afmetingen:

  • de afstand tussen de achterzijde van de cabine en de achterzijde van de aanhangwagen is maximaal 16,40 meter
  • de maximale laadlengte is beperkt tot 15,65 meter
  • de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de eerste as van de aanhangwagen moet ten minste 3 meter bedragen
banner vervoercheck

 

Een combinatie van trekker met oplegger mag niet langer zijn dan 16,50 meter.

Verder moet je rekening houden met de volgende afmetingen:

  • de kopstraal (afstand koppeling tot voorzijde oplegger) is maximaal 2,04 meter (2,05 meter bij opleggers van voor 1998)
  • de afstand tussen de koppeling en de achterzijde is niet meer dan 12,00 meter

Nederland

In Nederland gelden afwijkende (grotere) maten voor onder andere rijdende werktuigen en voertuigen van kermis- en circusbedrijven. Verder zijn in de Nederlandse Regeling Voertuigen afmetingen van lichtere voertuigen opgenomen.

Vragen? Neem contact op met onze Ledenservice

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder