skipToContentskipToFooter

Nieuw geregistreerde voertuigen moeten uiterlijk 18 augustus 2025 voorzien zijn van smart tacho 2

17-11-2023 In vervolg op een eerdere oproep van de Europese Commissie aan de lidstaten van de Europese Unie om nieuwe voertuigen met een smart tacho 1 tot 31 december 2023 toe te staan op hun grondgebied, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten deze tolerantieperiode ook in Nederland toe te passen. Dit gebeurt in de vorm van een tijdelijke handhavingsstop. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal transport.

Voor voertuigen die na 21 augustus 2023 nieuw geregistreerd worden, geldt officieel de installatie van de smart tacho 2. Dankzij de tijdelijke handhavingsstop blijft voor na 21 augustus 2023 geregistreerde voertuigen de retrofit van toepassing, om uiterlijk 18 augustus 2025 voorzien te zijn van de smart tacho 2 ofwel G2V2.