Logistieke voorwaarden uitbesteed vervoer

Als je met een logistieke dienstverlener in zee gaat, is het belangrijk de wet- en regelgeving in het oog te houden.

Zo is het gebruikelijk dat de aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot bepaalde schadegevallen en tot een maximumbedrag dat is gerelateerd aan het gewicht van de lading of aan de vrachtprijs.

Ook is het belangrijk om te weten dat er korte verjarings- en vervaltermijnen gelden. Wacht dus niet te lang met het nemen van juridische actie tegen een vervoerder die voor schade heeft gezorgd. In de praktijk komt het geregeld voor dat een verlader netjes afwacht totdat de vervoerder zijn mondelinge toezegging nakomt om te reageren op een schadeclaim. Dit keurig gedrag leidt vervolgens tot een niet meer te innen vordering.

In de algemene voorwaarden staan verplichtingen die de vervoerder en de opdrachtgever ten opzichte van elkaar hebben. Bijvoorbeeld dat de opdrachtgever informatie over de aard van de lading moet geven en moet zorgen voor een deugdelijke verpakking van de lading.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder