skipToContentskipToFooter

Een overzicht van alle acties

Dat bedrijfsauto’s vrijgesteld zijn van de heffing van bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), leek vanaf december 2021 opeens niet meer zo logisch. De voorziene coalitie van VVD, CDA en ChristenUnie had het voornemen om de bpm-vrijstelling voor bedrijfsauto’s te gaan afbouwen en voerde, eenmaal het kabinet-Rutte IV geworden, dat plan ook daadwerkelijk door. Samen met een breed samengestelde alliantie kwam evofenedex de afgelopen tijd tegen de plannen in verzet. Een overzicht van de sindsdien gezette stappen, samen met het oorspronkelijke plan.

December 2021

Coalitieplan vermeldt (wederom) de afbouw van de bpm-vrijstelling. Dit wordt overgenomen in het regeerakkoord.

  • Februari 2022

evofenedex vormt een grote alliantie met onder meer BOVAG, Bouwend Nederland, MKB-Neder[1]land, RAI Vereniging, TLN en VNO[1]NCW. Samen roepen zij het kabinet op om af te zien van de heffing van bpm, ook wel luxebe[1]lasting genoemd.

  • Mei 2022

De nieuw gevormde alliantie besluit een alternatief scenario te laten doorrekenen, om de gewenste besparingen op een alternatieve manier te realiseren. 

 

  • Jun. 2022 In een petitie roept de alliantie de Tweede kamer op af te zien van het plan om de bpm-vrijstelling af te schaffen. Vertegenwoordigers van de alliantie bieden de petitie aan Tweede Kamerleden aan.

Jul. 2022 Uit een enquête van de alliantie onder een groot aantal bedrijven blijkt dat een overgrote meerderheid van hen op zoek gaat naar alternatieven als de bpm-vrijstelling verdwijnt. Ze stellen bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe bestelauto uit en rijden door met hun oude bestelauto. Daarmee blijft het gewenste milieu-effect uit. 

Sep. 2022 De regering presenteert de Miljoenennota. De regering is niet alleen van plan de bpm-vrij[1]stelling af te schaffen, maar wil ook een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) doorvoeren. 

Okt. 2022 evofenedex en de andere alliantiepartijen uiten hun teleurstelling over de bpm-plannen en lichten hun twijfel over de effectiviteit ervan toe in de media. 

Nov. 2022 Na intensief overleg met het ministerie van Financiën wordt duidelijk dat het wellicht niet noodzakelijk is om zowel de afschaffing van de bpm-vrijstel[1]ling als de verhoging van de mrb samen door te voeren.

Nov. 2022 Alle alliantiepartijen proberen in een intensieve lobby de regering te overtuigen om af te zien van afschaffing van de bpm-vrijstelling. Een doorgere[1]kend alternatief scenario van de alliantie is een beter alternatief.

Nov. 2022 De behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer levert deels het gewenste eindresul[1]taat op: de mrb-verhoging is van de baan, maar de bpm-vrijstelling wordt wél afgeschaft. De Tweede Kamer neemt een motie aan om het aanbod en de bruikbaarheid van e-bestelau[1]to’s te onderzoeken

Nov. 2022 Door de mrb-heffing op bedrijfswagens niet te verhogen, wordt de lastenver[1]zwaring voor het bedrijfsleven beperkt tot 1,8 miljard euro in totaal. Eind december valt hierover definitief een besluit. 

Dec. 2022 Het Belastingplan 2023 wordt aangenomen in de Eerste Kamer en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is de invoering van de bpm-heffing op bestelauto’s per 1 januari 2025 een feit. De heffing zal afhangen van de CO2 -uitstoot van het voertuig. Voor bestelauto’s bedraagt de bpm 66,91 euro per g CO2 /km


Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex