skipToContentskipToFooter

RDW schrijft bezitters van oudere vrachtauto’s aan over milieuzones

15-10-2021 Dieselvrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2022 voldoen aan emissieklasse 6 om een milieuzone voor vrachtauto’s in te mogen rijden. Momenteel zijn er 13 Nederlandse gemeenten die een milieuzone hebben ingevoerd voor dieselvrachtauto’s en daar komt per januari een 14e bij. In de komende weken worden eigenaren van voertuigen met lagere emissieklasses dan emissieklasse 6 geïnformeerd door de RDW over de aanscherping van deze milieuzones.

Nu zijn er al milieuzones in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. De gemeente Haarlem voert per 1 januari 2022 een milieuzone in.

Vervangen wagenpark

Als er plannen zijn om het wagenpark te vervangen en te verduurzamen dan is het goed om rekening te houden met de komst van de zero emissiezones per 1 januari 2025. Vanwege de overgangsregeling zijn tot 31 december 2029 vrachtauto’s met emissieklasse 6 motoren nog toegestaan. Daarna zijn alleen nog maar voertuigen zonder uitstoot, bijvoorbeeld elektrisch of waterstof aangedreven, welkom.

Ontheffingen en vrijstellingen

Voor bijzondere voertuigen of voertuigen met een speciale opbouw kunnen bedrijven ontheffingen of vrijstellingen aanvragen. Voor meer informatie over deze ontheffingen, vrijstellingen en informatie over de milieuzones verwijzen we graag naar deze pagina of de ledenservice.

Schoner voertuig moet nog worden geleverd

Heb je een schoner voertuig aangeschaft, maar wacht je nog op de levering van het voertuig, dan kan voor het oude voertuig een ontheffing worden aangevraagd tot het moment waarop het nieuwe voertuig geleverd wordt. Deze ontheffing moet je voor iedere gemeente afzonderlijk aanvragen. Kom je in alle 13 eerder genoemde steden, dan moet je voor al deze steden afzonderlijk een ontheffing aanvragen.

Financieel onmogelijk

Voor sommige bedrijven is het vanwege de financiële situatie niet mogelijk om een nieuw of tweedehands voertuig aan te schaffen met emissieklasse 6. We adviseren deze bedrijven om contact te zoeken met de gemeenten waarin het bedrijf actief is. Gemeenten bieden namelijk de mogelijkheid om een hardheidsclausule in werking te laten treden. Als het aantoonbaar is dat de organisatie over te weinig financieel vermogen beschikt om aan de toegangseisen te kunnen voldoen, kan het bedrijf tijdelijk vrijstelling krijgen.

Advies bij het wagenpark

Het wagenpark aanpassen aan de eisen van de toekomst is een uitdaging. Wij helpen bedrijven hiermee verder. Zo hebben we de ‘zero-emissiescan wagenpark’ ontwikkeld. Hiermee adviseren we je wat je de komende jaren het beste kunt doen met je wagenpark. Je wordt daarbij continu op de hoogte gehouden van alle veranderende wet- en regelgeving.