Belastingvrijstellingen

Bpm, wegenbelasting, eurovignet en rode diesel

Niet voor elke auto of gebruik daarvan hoeft u belasting te betalen. Afhankelijk van het gebruik(sdoel) geldt voor een aantal auto's een belastingvrijstelling, teruggaafregeling of speciaal tarief. Voor enkele auto’s is bij ‘leden informatie’, aanvullende informatie over de geldende regelingen. Voor niet genoemde auto’s zoals een brandweerauto, rijdende winkel en vuilnisauto, of bijzondere gebruiksituaties kunnen leden informatie aanvragen bij ledenservice van evofenedex.

Wegenbelasting

Het ministerie van Financiën inventariseert het effect van de vrijstellingen van wegenbelasting. In een aantal gevallen blijken de kosten voor de uitvoering van de vrijstelling relatief hoog te zijn. Daarom is een aantal vrijstellingen geschrapt.
Aan de andere kant is de lichte aanhangwagen niet meer belast en zijn speciale tarieven ingevoerd voor specifieke gebruiksgroepen.

Bestelauto

Het is verboden personen te vervoeren in de laadruimte. De boete op grond van de Wet bpm bij vervoer in de laadruimte van een bestelauto bedraagt € 492. Deze boete wordt opgelegd aan degene die de feitelijke beschikking over de bestelauto heeft.
Ook het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens verbiedt dit vervoer. De boete op grond van dit reglement is €140 voor vervoer van personen in een gesloten laadruimte en €230 bij vervoer in een open laadruimte. Deze boete wordt opgelegd aan de chauffeur.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder