skipToContentskipToFooter

Supply Chain van de Toekomst biedt ondernemers ondersteuning

06-09-2022 Met de Russische aankondiging van het zo goed als volledig stopzetten van de gasleveranties aan de EU, komen afhankelijkheden in productieketens verder onder druk te staan. Volgens ons noodzaakt de energiecrisis dat ondernemers hun ketenprocessen weerbaarder, wendbaarder en meer flexibel inrichten. De huidige energiecrisis past in het beeld van elkaar snel opvolgende ketendisrupties.

Veel energie-intensieve productie raakt als gevolg van de hoge energie- en grondstoffenprijzen in de knel. De afgelopen dagen hebben verschillende bedrijven aangegeven hun productie te moeten terugschroeven, wat weer leidt tot tekorten aan afgeleide producten waardoor andere sectoren ook onder druk komen te staan. Door afschakeling van productiecapaciteit van kunstmest komen bijvoorbeeld ook de leveringen van droogijs, koolzuurgas en AdBlue onder druk te staan. Droogijs is essentieel voor het koelen van farmaceutische producten zoals vaccins, zeker in luchtvracht, koolzuur is een grondstof voor de frisdrank- en biersector, en AdBlue is een noodzakelijke toevoeging om de uitstoot van dieselmotoren te beperken. Op korte termijn zullen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie en grondstoffen uitdagingen blijven.

Nieuwe crises

evofenedex verwacht dat onder druk van geopolitieke krachten en de huidige energie-, duurzaamheids- en grondstoftransities ondernemers ook de komende jaren rekening moeten houden met nieuwe crises. Deze laten zich naar verwachting steeds minder goed oplossen met tijdelijke ingrepen, maar vragen om een fundamenteel andere inrichting van ketens om blijvend wendbaar en weerbaar te worden.

Supply Chain van de Toekomst

Om ondernemers in dit proces te ondersteunen zijn we gestart met het project ‘Supply Chain van de Toekomst’. Daarin worden de uitdagingen in logistieke ketens op het gebied van onder meer geopolitiek, digitalisering, verduurzaming en arbeid geanalyseerd. Enkele belangrijke overwegingen hierbij zijn: het spreiden van leveranciers, verschillende afzetmarkten aanboren, strategisch voorraadbeheer, ketensamenwerking gericht op duurzame continuïteit en het maken van strategische keuzes voor productieprocessen en afzetmarkten die prioriteit hebben.

'Het nieuwe normaal'

Bedrijven die hun keten hebben ingericht op wendbaarheid en weerbaarheid zullen beter presteren in ‘het nieuwe normaal’, waarin disrupties zoals COVID, de containercrisis of de huidige energiecrisis met regelmaat opduiken. Wil jij meedenken over de Supply Chain van de Toekomst? Meld je dan aan voor ons Supply Chaingers netwerk, exclusief voor leden.

Neem deel aan ons Supply Chaingers netwerk

Met ruim 100 professionals is dit hét netwerk voor de ervaren en ambitieuze supply chain professional.