skipToContentskipToFooter

13-12-2023 Maak je gebruik van wegvervoer, luchtvracht of zeevracht? Dan is het goed om te weten welke uitdagingen je te wachten staan in 2024. We zetten ze voor je op een rijtje, waarbij opvalt dat veel uitdagingen samenhangen met duurzaamheid.

Zero-emissiezones

Dertig Nederlandse gemeenten (voornamelijk grotere steden) en Schiphol voeren op 1 januari 2025, of op een latere datum, een zero-emissiezone in. Vanaf dat moment mag je die gebieden niet meer inrijden met een bestelauto of vrachtauto op diesel. De verwachting is niet dat deze wetgeving de komende tijd wordt aangepast. Daarom doen bedrijven er goed aan om zich te verdiepen in de zero-emissiezones. Onze experts staan klaar om te helpen.

Netcongestie

De versteviging van het stroomnet en slim omgaan met de capaciteit van het elektriciteitsnet is dé uitdaging voor de komende jaren. Verschillende regio’s zijn hiervoor al aan het investeren, maar de netbeheerderskaart heeft nog veel rode en oranje vlekken. Op die plekken is sprake van netcongestie. Leden doen er verstandig aan om met hun netbeheerders en eigenaren van bedrijfsterreinen in gesprek te gaan om zo de laadinfrastructuur te realiseren voor de elektrische wagenparken die de komende jaren steeds meer gemeengoed worden.

CSRD-wetgeving rondom uitstoot

“Kun je een rapportage geven van jouw CO2-uitstoot van deze zending?” Een vraag die je nu misschien nog niet hebt gehoord, maar die je in de nabije toekomst zeker gaat krijgen. Ook zal je voor je eigen bedrijf de totale CO2-uitstoot de komende jaren inzichtelijk moet hebben. De oorzaak: de Europese CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive). Vanuit de CSRD-wetgeving zijn bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op milieu, sociale aspecten en governance, zoals verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten. De materie is complex maar we helpen leden er graag verder mee.

Registratie en reductie van CO2-uitstoot

Ook al valt jouw bedrijf niet onder de CSRD-wetgeving, dan is het meten en reduceren van CO2-uitstoot de komende jaren wel een activiteit die je moet toevoegen aan je werkzaamheden. Immers, het klimaatakkoord vereist dat we de CO2-uitstoot terugdringen. Je kunt overwegen om een CO2-manager of duurzaamheidsmanager als nieuwe functie in je bedrijf in te regelen. Of deze verantwoordelijkheid te plaatsen bij een functionaris die nu al verantwoordelijk is voor het transport. evofenedex kan jouw bedrijf helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot van je logistiek.

Van Brienenoordbrug renovatie

brienenoordbrug.jpg

Door zijn ligging in de drukste regio van ons land ontvangt de brug tot wel 230.000 voertuigen per dag. Het renoveren wordt qua hinderopgave wel een zeer impactvolle klus.

Veel hinder door infraprojecten

Veel van de infrastructuur is gebouwd en aangelegd in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Deze wegen, bruggen, sluizen, tunnels en meer zijn hard toe aan onderhoud.

In 2024 en de volgende jaren zullen we de impact daarvan steeds vaker merken. Wegwerkzaamheden, gewichtsbeperkingen of magere bedieningstijden van bruggen en sluizen zullen geen uitzondering zijn. Daarnaast brengt 2024 de start van een aantal grote aanleg- en onderhoudsprojecten rond Rotterdam. Als je bedrijf veel wegvervoer heeft rondom Rotterdam zal dat de komende jaren tot veel vertragingen gaan leiden door projecten als de renovatie van de Van Brienenoordbrug. In Noord-Holland en werkend richting Amsterdam zijn er ook veel grote hinderprojecten. Rijkswaterstaat geeft aan dit natuurlijk te beperken, maar dat de organisatie daartoe ook steeds minder mensen en middelen heeft. Om de logistiek geen hinder te laten ondervinden, doen bedrijven er goed aan om alternatieven te zoeken. Bijvoorbeeld in de vorm van modal shift, door gebruik van spoor of binnenvaart.

Retrofit - vervanging tachografen 

Bij nationaal vervoer gelden er geen voorschriften voor vervanging van analoge of digitale tachografen naar de nieuwste versie. Voor internationaal vervoer wel.

De vervanging van analoge en digitale tachografen naar een smart tacho 2 (G2V2, Generatie 2, versie 2) gaat stapsgewijs. Op nieuw geregistreerde voertuigen is de smart tacho 2 verplicht vanaf 21 augustus 2023. In een aantal EU-landen, waaronder Nederland, geldt een gedoogperiode voor de installatie van een smart tacho 1 in nieuwe voertuigen geregistreerd tussen 21 augustus 2023 en 31 december 2023.

Voor voertuigen met een analoge of digitale tachograaf moet de smart tacho 2 per 1 januari 2025 ingebouwd zijn. Voor voertuigen met een smart tacho 1 (verplicht in geregistreerde voertuigen vanaf 15 juni 2019) is dit verplicht per 19 augustus 2025. Lees alles wat je wilt weten over de tachograaf in onze kennisbank.

Afschaffing vrijstelling bpm voor bestelauto per 1.1.2025

Bedrijfsauto’s die voor meer dan 10 procent zakelijk worden ingezet zijn tot 1 januari 2025 vrijgesteld van de heffing van bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen). Het kabinet Rutte IV had het voornemen om de bpm-vrijstelling voor bedrijfsauto’s af te bouwen en heeft dit opgenomen in het Belastingplan 2023. Dat is aangenomen in de Eerste Kamer en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is de invoering van de bpm-heffing op bestelauto’s per 1 januari 2025 een feit. 

De heffing zal afhangen van de CO2 -uitstoot van het voertuig. Voor bestelauto’s bedraagt de bpm 66,91 euro per g CO2 /km. Ondernemers die vanaf 1 januari 2025 een nieuwe dieselbestelauto kopen, moeten daar eenmalig bpm over betalen. Alles over belastingen is te vinden in onze kennisbank.

Maut-tarief fors omhoog

De tolkosten op de Duitse snelwegen gaan met tientallen procenten omhoog. Vanaf december 2023 en juli 2024 zijn er veranderingen in de manier waarop de kilometerheffing voor vrachtauto's in Duitsland wordt berekend. Dit besluit is deze zomer genomen door de Duitse overheid en gaat in op 14 juli 2023 met het 'Mautänderungsgesetz'. Deze nieuwe wet omvat verschillende aanpassingen, waaronder nieuwe tarieven, de introductie van een CO2-heffing, het uitsluiten van aardgasvoertuigen van de vrijstelling van de kilometerheffing en het toepassen van de heffing op voertuigen met een maximum toegestane massa (MTM) van 3,5 ton vanaf 1 juli 2024 (voorheen 7,5 ton). 

Zowel beroepsgoederenvervoerders als eigen vervoerders en verladers zullen geconfronteerd worden met hogere transportkosten. Voor leden hebben we een exclusief aanbod met onze DKV Europe Tolbox, waarbij je korting hebt op de maandelijkse gebruikstarieven.

Onduidelijkheid toekomst Schiphol

schiphol.jpg

De krimp van Schiphol is met tenminste een jaar uitgesteld na druk vanuit de Verenigde Staten en de Europese Commissie.

Onduidelijkheid capaciteit luchtvracht

De krimp van Schiphol is met tenminste een jaar uitgesteld na druk vanuit de Verenigde Staten en de Europese Commissie. Dat betekent dat er voor nu ‘niets’ aan de hand lijkt, maar de berichtgeving verandert momenteel iedere week.

Het belangrijkste komend jaar is om met de politiek, Schiphol en omgeving tot goede afspraken te komen om geluid te reduceren. evofenedex pleit voor een duidelijke horizon waarbij Schiphol kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De internationale connectiviteit is erg belangrijk voor productie- en handelsbedrijven die gebruik maken van luchtvracht in alle windrichtingen. ‘Belly’-capaciteit en ‘full freighters’ vullen elkaar aan en zijn nodig voor belangrijke economische en maatschappelijke motoren in binnen- en buitenland. De komst van de nieuwe CEO Pieter van Oord stemt vooralsnog positief met het oog op zijn achtergrond bij een Nederlands familiebedrijf.

ETS-toeslag op zeevracht

Vanaf 1 januari zal het Europese emissiehandelssysteem (ETS) ook gaan gelden voor maritiem transport. ETS is al jarenlang van toepassing voor de Europese industrie. Bedrijven moeten emissierechten kopen per ton CO2 die wordt uitgestoten. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld. Zo betaalt de industrie geld voor de CO2 die ze uitstoot en wordt het aantal verhandelbare rechten jaarlijks verminderd.

Op die manier moet de uitstoot omlaag om de klimaatdoelen te halen. Bij zeevaart zijn de scheepseigenaren verantwoordelijk voor het indienen van emissierechten, echter betekent dit wel een extra kostenpost voor verladers. De toeslagen vanuit rederijen liggen nu nog ver uit elkaar, maar gedurende 2024 zal er meer duidelijk worden over de implementatie. Inzicht krijgen in de kosten is belangrijk voor verladers, ook om uiteindelijk te kunnen sturen op duurzamer transport.

Logistiek professionals staan dus in 2024 behoorlijk wat ontwikkelingen te wachten. De focus ligt er daarbij vooral op om jouw organisatie steeds verder te verduurzamen. We staan onze leden graag bij met praktische oplossingen in 2024.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer