skipToContentskipToFooter

Nederland moet ook oog houden voor eigen ondernemers

31-10-2023 In het programma van D66 staat de duurzame transitie van Nederland centraal. Zo wil de partij ondernemers helpen die willen verduurzamen. D66 wil ook inzetten op moderne handelsverdragen. Daarnaast streeft de partij naar realistische wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Drie positieve punten die we uit het verkiezingsprogramma haalden:

  • Duurzame transitie

D66 blijft ondernemers helpen met hun verduurzamingsambities. D66 investeert daarom maximaal om de verlaging van de CO2-uitstoot mogelijk te maken. Ze maakt geld vrij voor infrastructuur voor groene waterstof, verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en voor meer laadpalen voor elektrische vrachtauto’s. 

  • Optimale Europese onderhandelingspositie

D66 wil dat de Nederlandse regering zich inspant voor een optimale Europese onderhandelingspositie bij het afsluiten van handelsverdragen. Bij de onderhandelingen zorgt D66 ervoor dat alle belanghebbenden, van werkgevers- tot werknemersorganisaties, aan bod komen in het onderhandelingsproces. Nederland houdt oog voor de eigen ondernemers om oneerlijke concurrentie te voorkomen. 

  • Initiatiefwet IMVO

D66 heeft een initiatiefwet ingediend: ‘Wet duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen (IMVO).’ Samen met het bedrijfsleven en betrokken maatschappelijke partijen wil de partij zorgen dat de ambities uit deze wet realistisch kunnen worden uitgevoerd. Ondernemers worden ondersteund bij het uitvoeren van IMVO-wetgeving, onder andere door uitbreiding van het IMVO-steunpunt.

Schrijf je in voor ‘Het grote debat voor Handel en Logistiek’ op 3 november

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren we op 3 november 2023 vanuit ons magazijn in Zoetermeer 'Het grote debat voor Handel en Logistiek'. Tijdens dit debat delen verschillende politieke partijen hun toekomstvisie aan de hand van drie stellingen en gaan daarover met elkaar in debat. 

Dit is jouw kans om te horen welke partijen de beste ideeën en plannen hebben voor de handel, logistiek en ons land. Inschrijven doe je via onze website. Je kunt kiezen om online of live in het publiek bij het debat aanwezig te zijn.

Tweede Kamerverkiezingen (TK2023)

De Tweede Kamerverkiezingen in november zijn belangrijk voor de handel en logistiek. Als vertegenwoordiger van handels- en productiebedrijven gaat evofenedex dan ook graag in gesprek met de nieuwe Kamerleden om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. De komende weken bespreken we in een serie nieuwsberichten per politieke partij de drie meest positieve punten voor handels- en productiebedrijven. Meer informatie over de verkiezingen en ons tien-puntenprogramma voor de politieke partijen vind je hier.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen