Tachograaf

De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren.

Het apparaat legt de rij- en rusttijden van beroepschauffeurs vast, de bestuurder en het bedrijf moeten ze bewaren. De digitale variant heeft een bestuurderskaart met chip waarop de rij- en rusttijdgegevens elektronisch worden opgeslagen. U werkt verder met bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, uitleesapparatuur en software om de gegevens te bewaren.

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigen en voertuigcombinaties boven de 3500 kg totaalgewicht volgens kenteken een (digitale) tachograaf moeten hebben. Deze verplichting geldt ook voor de bestelauto met aanhangwagen. Er zijn soms vrijstellingen.

  • Als een voertuig meer dan acht zitplaatsen heeft buiten de zitplaats van de bestuurder, dan is deze ingericht voor het vervoer van personen. Is het voertuig voorzien van een laadruimte en heeft het voertuig laadvermogen (> 500 kg), dan is het ingericht voor goederenvervoer
  • Rijdende werktuigen zijn niet ingericht voor het vervoer van personen of goederen, maar als werktuig bedoeld. Heeft het rijdende werktuig echter een laadruimte of een opslagcapaciteit, dan zou het wel mede ingericht kunnen zijn voor het vervoer van goederen
  • Bestelauto’s hebben een toegestaan maximum gewicht van niet meer dan 3.500 kg, maar wordt er achter de bestelauto een aanhangwagen gekoppeld, dan moet het gewicht daarvan bij dat van de bestelauto worden opgeteld. Daarmee komt de combinatie al snel boven de 3.500 kg en wordt een (digitale) tachograaf dus verplicht
  • Soms wordt er wisselend met en zonder aanhangwagen achter de bestelauto gereden. Bijvoorbeeld bij aannemersbedrijven. Het vervoer is hier bijzaak waardoor het rijden beperkt blijft. Het gebruik van een tachograaf is voor deze bedrijfstakken onder bepaalde voorwaarden dan ook niet nodig
  • Als u rijdt met een bestelauto plus aanhangwagen met een toegestaan maximum gewicht van 7.500 kg of minder die alleen voor het vervoer van materiaal en uitrusting voor het werk dient en de bestuurder rijdt niet meer dan 12 uur per week en u rijdt binnen een straal van 100 km, dan geldt een vrijstelling voor de (digitale) tachograaf

Vrijstelling tachograaf

Niet elk bedrijf hoeft met de (digitale) tachograaf te werken. Afhankelijk van de aard van het bedrijf en het gebied waarbinnen gewerkt wordt kan er een vrijstelling gelden. Het is niet altijd duidelijk of je voertuig is vrijgesteld van de (digitale) tachograaf. Je kan bij evofenedex een brief als hulpmiddel aanvragen waarmee je onderweg kan aantonen dat je bent vrijgesteld. Naar de vrijstellingscheck

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder